Lijst van Europese Cannabis Social Clubs

Date: 

05 mrt 2015
Code of Conduct for European Cannabis Social Clubs

Hierbij presenteert Encod met trots de eerste

European CSCs

Als je lid wordt van een club die op deze lijst staat vermeld, kun je zeker zijn van het volgende:

De club is wettelijk geregistreerd, en moet daarom verantwoording afleggen aan lokale en nationale overheden.De club heeft verklaard te opereren volgens de
Gedragscode van Europese Cannabis Social Clubs - die Encod in december 2011 heeft opgesteld.

De gedragscode voor de CSC’s kan worden samengevat in 5 basisprincipes: De club produceert enkel cannabis voor het persoonlijk gebruik van haar leden. De club streeft bevordering van de gezondheid na: in de teelt en de verwerking worden de normen nagestreefd van de biologische landbouw. De bedoeling van de club is niet om winst te maken, maar om het activisme te ondersteunen om een eind te maken aan het verbod op cannabis. De club is transparant voor haar leden en staat open voor dialoog met overheden. Daarnaast heeft de club zich akkoord verklaard met de bemiddeling van Encod in het geval er een conflict zou ontstaan met een van haar leden of met een andere CSC. Als lid van één van deze clubs kun je daarom verzekerd zijn dat de leiding van deze clubs er naar streeft om jou te voorzien van cannabis op een gezonde, veilige en eerlijke manier. En als er een probleem zou ontstaan en je stem niet naar behoren wordt gehoord, ben je welkom om Encod te contacteren.

Tags: